دانلود اپلیکیشن آتینو

Tag Archives: تبلیغات دیجیتالی

اولویت برای شرکت ها و سازمان ها ، در طول فرآیند برنامه ریزی دیجیتال ساینیج، دارایی ها و قابلیت های آن هاست. در تمام سطوح سازمان باید به بهبود راندمان و بهره وری مکان ها و فرآیند ها و افراد ، تاکید شود. دیجیتال ساینیج اگر به درستی برنامه ریزی و اجرا شود، بازگشت سرمایه بسیار بالایی را به همراه دارد.

استفاده از دیجیتال ساینیج در آموزش و پرورش به سرعت در حال افزایش است. در واقع طبق آمارهای منتشر شده، 97% دانش آموزان و دانشجویان ترجیح می دهند اطلاعات را از طریق کانال های دیجیتال دریافت کنند.