دانلود اپلیکیشن آتینو

Tag Archives: ibeacon چیست

تکنولوژی آیبیکن به منظور ایجاد نوع جدیدی از تعامل، ارتباط تجاری و برای ارائه یک تجربه مثبت، عمل گرا و شخصی در موسسات مالی و بانک ها به کار گرفته شده است. ده مورد از ویژگی ها و قابلیت های آیبیکن که موجب شکل گیری یک تجربه عالی در ذهن مشتریان بانک و سودآوری بانک می شود.

بیمارستان ها از دیرباز تا کنون در خط مقدم انطباق با تکنولوژی های جدید بوده اند. بیمارستان های خصوصی و دولتی به اهمیت ارائه بهترین خدمات ممکن به بیماران شان، کاملا واقفند، و چیزی که آنها را قادر به انجام این امر مهم می سازد، تکنولوژی است.
هنگام صحبت در رابطه با مراقبت های پزشکی و نوآوری در تکنولوژی، اکثر مردم به اشتباه اینطور برداشت می کنند که منظور از نوآوری، اختراع یک دستگاه پزشکی جدید، و یا نسخه آپدیت شده سیستم پزشکی موجود است.